NLP Master Practitioner Eğitimi

NLP Master Practitioner Eğitimi; kazanılan bütün pratisyen becerilerini ustalık ve zerafetle bütünleştirme düzeyidir. NLP Practitioner Sertifikasına sahip, NLP Pratisyen becerilerini uygulayabilecek uzmanlığı ve aynı anda birkaç kalıbı bir arada kullanabilme yeteneği sergileyen her uygulamacı, bu eğitime katılabilir. Değerlendirme her pratisyen ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilir.

Kişisel müdahele yeteneğinizi arttırarak, NLP varsayımlarını kendi benliğinizle bütünleştirirsiniz. Kendinde ve başka insanlar üzerinde ekolojik değişimi gerçekleştirmek adına ekolojik bir çerçeve ve felsefeden yola çıkabilme yeteneği kazanırsınız. 

Kişisel temsil sistemleri, algılama filtreleri ve ileri dil kavramlarında ileri düzeyde gelişme gösterirsiniz. Bağlama göre gerektiği zaman içerik ve süreç arasında ileri geri gidebilme kapasitenizi oldukça üst düzeye çıkartırsınız. Çoklu takip yeteneği ile birlikte akıl, duygu ve beden tercihine göre verimli durumları devam ettirebilme yeteneği kazanırsınız.

Nlp Master Practitioner Sertifika Programı;

1) Eğitim sonrasında kişinin teorik ve pratik yeterlilik düzeyi test edilerek yetersiz görülen alanlardaki boşlukların doldurulması sağlanır. Bu sertifika programı şu ana kadar yapmakta olduğunuz Nlp uygulamalarını, şu anki durumunuzdan daha etkin bir seviyeye getirmek için tasarlanmıştır.

2) Bu programda şimdiye kadar öğrendiğiniz temel nlp bilgi ve tekniklerini özümseyerek, bu temel üstüne yeni öğrenilen teknikleri ekleyecek ve alet çantanızı zenginleştireceksiniz.

3) Nlp tekniklerini derin yapıda öğrenirken, pratisyen becerilerinizi derin bir biçimde bütünleyip geliştireceksiniz.

4) Beceri düzeyiniz; sizin kusursuz bir biçimde dile, davranışlara ve tekniklere uymanızı sağlayarak kendiniz ve diğerleri için değişimi başarmanızı sağlayarak önemli derecede gelişecektir.

5) Hızla ve sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasına ayak uydurabilmek için değişimi hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmeliyiz. unutmamak gerekir ki “dünyada değişmeyen tek şey değişimin kendisidir…” ancak bu şekilde varlığımızı sürdürür, geliştirir ve hayatımızda istediğimiz sonuçları elde edebiliriz

NLP Master Practitioner Eğitimi’nin içeriği;

Değişim Süreci Yönetimi/Hedef Planlama

İleri seviyede dil kalıpları

Kriter Kullanım Kalıpları-Ağız çabukluğu

İleri Düzey “Telkin” Teknikleri

Meta Model- Üretken Sorular Yöneltebilme

Yer ve Zaman öğeleri

Model operatör Tanımları

Dil Varsayımları

Yönlendirme Teknikleri ve Uyum

Derin trans Durumu

Kişilik Tipolojilerinin Aktarılması

İkna Edici (Zaman çerçevesi/Temsil sistemi)

İçsel/Dışsal düşünce yapısı

Motivasyon tipi(Yaklaşmacı/Uzaklaşmacı)

Ben – Başka kişiler ilişkisi

Ayrılık-Farklılık

Zaman sınıflandırması

İş İlişkisi( Görev/ Devamlılık )

Karmaşık ortaya çıkarma

Örtülü ve açık modelleme

TOTE Model

Model seçme

Yeniden çerçevelendirme yöntemi

Engel kırma teknikleri

Değişim Kalıpları

Meta Ayna yöntemi

Daha iyi bir inanç durumuna geçiş kalıbı

Müzakere türleri ve süreçleri

Müzakere taktikleri ve karşı taktik üretme

İleri seviye müzakere teknikleri

Fobilerle başetme Teknikleri

Çok Kaynaklı Çapalama Uygulamaları

Kötü Alışkanlıklardan Kurtulma Teknikleri

Derin trans

İzmir Karşıyaka NLP Eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

İzmir’deki İzmir NLP Eğitimini için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

İzmir Karşıyaka  NLP Teknikleri eğitimlerimiz için .0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Karşıyaka NLP Eğitimi ni tıklayabilirsiniz

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : nlp eğitimi - nlp trainer - nlp sertifika - nlp diploma - nlp türkiye - nlp eğitim - nlp eğitimleri - nlp sertifika programı -

Yorumlar