NLP Master Practitioner | Sertifikalı NLP Eğitim Programı

NLP Master Practitioner Seritifika Eğitim Programı; bütün pratisyen (uygulamacı) becerilerini ustalık ve zerafetle bir araya getirebilme seviyesidir. 

Hali hazırda NLP Practitioner Sertifikası almış olan, NLP Pratisyen becerilerini hayata geçirebilecek uzmanlığı ve aynı anda birkaç dil kalıbını kullanabilme yeteneğine sahip olan her pratisyen, bu eğitim programına katılabilir. Değerlendirme aşaması her bir pratisyen ile birebir görüşmek suretiyle yapılır.

Bireysel müdahele becerinizi üst seviyeye çıkartarak, NLP’nin varsayımlarını kendi benliğinizle özdeşleştirirsiniz. Kendisinde ve başkaları üzerinde ekolojik değişim faaliyetini hayata geçirmek için ekolojik bir bakış açısı ve felsefeden yola çıkabilme becerisini else edersiniz. 

Kişisel temsil sistemleri, algılama ile ilgili filtreler ve ileri düzey dil kavramlarında çok daha yüksek seviyede gelişirsiniz. Şartlara göre ihtiyaç duyulması halinde zaman içerik ve süreç arasında ileri geri gidip gelebilme kapasitenizi mümkün olduğunca arttırırsınız. 

Birden fazla olayı aynı anda takip yeteneği ile birlikte akıl, duygu ve beden seçeneğine bağlı olarak verimli ve pozitif durumları devam ettirebilme becerisine sahip olursunuz.

Eğitim sonunda katılımcılara uluslararası geçerliliği olan NLP Master Practıtıoner sertifikası verilir.

NLP Practıtıoner ve NLP Master Practıtıoner sertifika programlarına katıldıktan sonra, NLP Trainer sertifika programına dahil olabilir ve siz de bir NLP eğitmeni olabilirsiniz.

NLP Master Practıtıoner Eğitimini tamamlayanlar 2 günlük NLP Diploma Eğitimi açabilme, NLP work shop düzenleme, seminerler düzenleme, NLP tekniklerini kullanabilme yetkisine sahip olurlar.

NLP Master Practitioner Sertifika Eğitimi’nin içeriği;

Değişim Yönetimi/Hedef Planlama

İleri düzeyde dil kalıpları

Kriter Kullanım Kalıpları-Ağız çabukluğu

İleri “Telkin” Teknikleri

Meta Model- Üretken Sorular

Yer ve Zaman öğeleri

Model operatörler

Tranderivasyonel Araştırma

Dil Varsayımları

Sihir ve Yönlendirme

Swish- Bandler’ın uygulaması

Derin trans durumu

Kişilik Tipolojilerinin aktarılması

Genel/Özel ölçek

İkna Edici (Zaman çerçevesi/Temsil sistemi)

İçsel/Dışsal düşünce biçimi

Model Operatörler(Olaslık/Zorunluluk)

Motivasyon tarzı(Yaklaşmacı/Uzaklaşmacı)

İnsan, nesne, aktivite, bilgi, yer arasındaki temel ilgi

Ben – Başka insanlar ilişkisi

Aynılık-Farklılık kalıpları

Zaman sınıflandırması

İş İlişkisi( Görev/ Süreklilik )

Değer Sistemleri

İleri Modelleme Teknikleri

Strateji

Karmaşık meydana çıkarma

Örtülü ve açık modelleme

TOTE Model

Model seçme

Model biçimlendirme ve yerleştirme

Model aktarma

İleri Milton modellemesi

Yeniden çerçevelendirme

Engel kırma

Değişim Kalıpları

Meta Ayna

Daha iyi bir inanç durumuna geçiş kalıbı

Yeniden işleme

Başarısızlığı Geri Bildirime Dönüştürme

Müzakereler

Müzakere yöntemleri ve süreçleri

Müzakere taktikleri ve karşı taktikler

İleri müzakere teknikleri

Çok Kaynaklı Çapalama Egzersizleri

Kötü Alışkanlıklardan Kurtulma Yöntemleri

Acı kontrolü

Derin trans idantifikasyonu

İzmir Karşıyaka NLP Eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

İzmir’deki İzmir NLP Eğitimini için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

İzmir Karşıyaka  NLP Teknikleri eğitimlerimiz için .0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Karşıyaka NLP Eğitimi ni tıklayabilirsiniz

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : nlp eğitimi - nlp trainer - nlp sertifika - nlp diploma - nlp türkiye - nlp eğitim - nlp eğitimleri - nlp sertifika programı -

Yorumlar