Karşıyaka NLP

NLP Eğitim Programları ilk kez 1970’lerde iki genç adam; John Grinder ve Richard Bandler tarafından California Santa Cruz Üniversitesi bünyesinde geliştirildi. John Grinder bir dilbilimciydi, Richard Bandler ise bir matematikçi ve psikoloji öğrencisiydi. 

Bu iki araştırmacı fark ettiler ki ,insanın söz konusu olduğu araştırmalar içerisinde gözden kaçan kritik bir nokta vardı. Henüz maalesef hiç kimse bir insanın “doğru ve iyi” yaptığı şeyler üzerine odaklanmıyordu. 

Bu noktadan yola çıkan Grinder ve Bandler mükemmelliği nasıl yakaladıklarını öğrenebilmek amacıyla üç önemli terapist ile çalışmaya başladılar.(Milton Ericson,Virginia Satir,Fritz Perls)

Bu insanlarla birlikte zaman geçirdiler, bir şeyleri düşünme ve olaylara karşı tepki verme tarzlarıyla ilgili sorular sordular ve bunlara dikkat ettiler. 

Farklılığı oluşturuyor gibi görünen dil kalıplarını tespit ettiler. Ve bu kalıpların bu kişiler tarafından bilinçli bir şekilde seçilmediğini fark ettiler. Sonrasında, bu davranış, düşünüş ve dil kalıplarını kendi hayatlarında denemeye başladılar ve pozitif yönde farklılıklar elde ettiler. 

Daha sonra bu yöntemleri başka insanlar ile birlikte de uygulayabilmek için atölye çalışmaları başlattılar ve NLP daha da gelişmeye başladı. Onlar mükemmelliğin, birçoğumuzun inandığı gibi rastgele gerçekleşmekten ziyade bilinçli bir şekilde öğrenilebildiğini keşfettiler.

Aradan geçen 40 yıllık süre boyunca NLP ile ilgili sayısız araştırmalar yapıldı, birçok kişi bu kalıplar üzerinde çalıştı ve sayısız teknik üretildi. İşte tüm bunlar mükemmelliğin bilimini oluşturdu.

NLP en iyi iletişimcileri detaylı olarak incelemiş ve insan iletişimindeki sistemsel yapıyı kurmuştur. Mükemmel insanları modelleme yolu ile pratik bir takım araç ve metotlar geliştirmiştir. 

Bu araçlar iş hayatı içerisinde, işe alma, eğitim, satış, müzakere ve yönetimde; iş dünyası dışında ise eğitim, hukuk ve spor alanlarında kullanılmaktadır. Bununla birlikte NLP sadece teknik ve araçlardan ibaret değildir. NLP, merak, keşif ve eğlence çerçevesi üzerine kurulu bir düşünme biçimidir.

NLP Eğitim Programları, tam anlamıyla uyumlu bir ilişkinin ne şekilde kurulup sürdürülebileceği konusunda kişiye profesyonel anlamda yol gösterir.

Son dönemde işletmelerin NLP eğitimlerine yönelmesindeki etken katılımcılara kurumsal ve kişisel gelişim döneminde temel araçları kazandırıp somut değişim sağlatmasıdır.İnsanları işbirliği düzenine alıştırıp, bağlılık ve coşku uyandırmaya yardımcı olur. 

Kişinin duygu ve düşüncelerini kontrol ederek iç dünyasının kontrol elinde tutmasını sağlar. Kişinin bilinçaltını harekete geçirerek, kendi gücünü ve kaynaklarını etkin kullanmasını sağlar. Bu doğrultuda organizasyonel dönüşüm ve gelişim projelerinde, üst konumdaki yöneticilere koçlukta ve modelleme projelerinde de çokça kullanılmaktadır. 

 NLP; kişisel gelişimle birlikte kurum anlamında da gerçek nedenleri  görmeyi, zaman kaybetmeden –zamanı etkin kullanarak- karar verebilme yetisini hızlandırıp mantıklı, ulaşabilir, iyi detaylandırılmış hedefler oluşturabilmeyi, etkileyici ve stratejik iletişim kurabilme ve en üst düzeye çıkarmayı böylece doğru mesaj verme; doğru algılama, etkili bakış açısı oluşturma, insan psikolojisine göre ileri düzey hipnotik iletişim kurabilme, performansı ve motivasyonu artırma, ikna ve iletişim yeteneklerini geliştirir.
 
İzmir Karşıyaka NLP Eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

İzmir’deki İzmir NLP Eğitimini için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

İzmir Karşıyaka  NLP Teknikleri eğitimlerimiz için .0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Karşıyaka NLP Eğitimi ni tıklayabilirsiniz

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Karşıyaka NLP Eğitimi - NLP Eğitimi Karşıyaka - Karşıyaka NLP - NLP Karşıyaka - -

Yorumlar